Menu

Popup

1
Bạn cần hỗ trợ gì?
Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Rồng Đỏ Server 1,2 04:30
Huyết Lâu Server 1,2 04:35
Quảng Trường Quỷ Server 1,2 05:05
Binh đoàn Phù Thủy Server 1,2 05:25
Kundun AtLans Server 1 05:30
Medusa Đầm Lầy Chết Server 1 05:45
Hỗn Nguyên Lâu Server 1,2 06:00
Tử Thần Đỏ Dungeon3 Server 1,2 06:15
Thợ Săn Tiền Thưởng Server 1 06:20
Pharaon BC8 Server 1 06:40
Kundun Devil 7 Server 1 07:15
Binh đoàn thỏ ngọc Server 1,2 07:35
Boss Vàng Server 1,2 08:00
Đại Chiến LOTTOWER 1 Server 1 08:40
Sumer Loren Server 1,2 08:45
Kundun Kalima7 Server 1 08:45
Đại Chiến LOTTOWER 2 Server 1 10:10

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MUONLINE THÁI DƯƠNG SS6 - MÁY CHỦ THẦN MA!